Privatlivspolitik

Uden personoplysninger fra dit sygesikringskort vil der ikke kunne oprettes journal og vi vil ikke kunne tilbyde dig behandling. 
Styrelsen for patientsikkerhed pålægger at der ved kosmetisk behandling er en patientjournal, jf. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.
Du skal som kunde give skriftligt samtykke til at Den Kosmetiske Klinik indsamler data før vi kan tilbyde dig behandling. 
Klinikken er underlagt tavshedspligt, men du har altid ret til at se din journal.
Din journal indeholder bl.a de personoplysninger som fremgår af dit sygesikringsbevis samt telefonnummer og mail, men også personfølsomme data, som oplysninger om dit helbred og evt. medicinforbrug. 
Ved behandlinger som Botox eller Restylane er det lovpligtigt at der tages billeder inden en påbegyndt behandling. Billederne tages og ligges ind under din journal. 
Den Kosmetiske klinik har tavshedspligt og det er ikke lovligt at udveksle oplysninger til andre klinikker uden din samtykke. 
Ved særlige omstændigheder som ved utilsigtede hændelser eller ved tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed kan der være tale om lovpligtig gennemgang af jr. materiale.
Ønsker du at få udleveret kopi af din journal kan dette ske ved personligt fremmøde i klinikken. 
Via kontakt på de sociale medier, undlad venligst at skrive dit cpr nummer.


Bestil tid